Banner COMMUNICATION

CYFATHREBU

Mae angen cyfathrebu ar fywyd, rydyn ni'n byw mewn cymdeithas rwydwaith

Gwerthiant cynnyrch glöyn byw i ugeiniau o wledydd ledled y byd

Trwy

Sunfly, rydyn ni'n dod i gysylltiad â'r byd

Banner REFRACTION

ADNEWYDDU

Fel mae'r dywediad yn mynd, byddai ychydig o ddŵr yn adlewyrchu'r heulwen.Pili-palamae cynhyrchion wedi mynd i mewn i'r teuluoedd, cyfleusterau cyhoeddus ledled y byd.

Mewn cynhyrchion o ansawdd uchel o

Pili-pala, yn adlewyrchu eich bywyd o ansawdd uchel

Meysydd Gwaith

Trwy gyflwyno technoleg uwch, uwchraddio offer yn gyson, defnyddio offer peiriant manwl uchel i gwblhau'r broses, ac i ddatblygu mecanwaith arolygu caeth cyflawn, a thrwy hynny gyflawni system rheoli ansawdd ISO, CE, ROSH ac ardystiadau rhyngwladol eraill.

tanysgrifiwch

Meysydd Gwaith

Trwy gyflwyno technoleg uwch, uwchraddio offer yn gyson, defnyddio offer peiriant manwl uchel i gwblhau'r broses, ac i ddatblygu mecanwaith arolygu caeth cyflawn, a thrwy hynny gyflawni system rheoli ansawdd ISO, CE, ROSH ac ardystiadau rhyngwladol eraill.

Gweld yr holl gatalog

Datrysiad System

 • jiejue_03
  Mae'r pen blaen yn mabwysiadu falf lleihau pwysau a hidlydd, ac mae'r falf lleihau pwysau yn cael ei haddasu i bwysedd diogelwch o 3 bar neu lai i atal y bibell rhag cael ei morthwylio gan ddŵr neu ...
  s_ico_08
  Pan ddechreuir y pwmp dŵr cymysg ar unwaith, gall ddileu'r broblem o bwysau gormodol a morthwyl dŵr i bob pwrpas, a darparu cyflenwad dŵr eilaidd i gyflawni'r gorau ....
  s_ico_11
  Gwres canolog, dŵr tymheredd uchel i'r system gymysgu dŵr cynnes, gan y rheolydd thermostat tymheredd dŵr patent unigryw, dyfais gwacáu awtomatig, manwl gywir ...
  s_ico_10
  s_ico_09
  Gall yr hidlydd buro'r dŵr yn effeithiol ac osgoi baeddu y bibell wresogi.
  Nid yw gosodiad gofod cudd y system cymysgu dŵr yn effeithio ar y gofod addurniadol cyffredinol ac ymddangosiad y wal, ac fe'i defnyddir ar gyfer gwres canolog ...
  s_ico_12

  Datrysiad Centeral Heatng

 • bieshu
  Gan ddefnyddio'r pwmp gwres ffynhonnell daear fel ffynhonnell wres yn y gaeaf, defnyddiwch ddefnydd da o wresogi dŵr tanddaearol a phwmp gwres.
  s_ico_01
  Mae tymheredd ac amser gweithredu yn annibynnol, rheolaeth ganolog, rheolaeth effeithlon, i fodloni'r gofynion gwresogi amrywiol sy'n ofynnol, a'u datrys ...
  s_ico_02
  Mae'r cysyniad cyffredinol o ddylunio system yn cynnwys arwyddocâd technegol effeithlonrwydd uchel, manwl uchel, diogelwch uchel, sefydlogrwydd uchel, gan chwistrellu'r dechnoleg ddiweddaraf ...
  s_ico_03
  Gwell cynaliadwyedd ynni, dim diogelu'r carbon a'r amgylchedd, arbed 20% o ynni, a gwella effeithlonrwydd rheoli ynni yn effeithiol, a thrwy hynny wella effeithlonrwydd ynni ...
  s_ico_04

  Y System Wrth Faeddu Gwresogi o dan y ddaear Hierarchaidd
  Pwysedd Rhannol Rhwng y Villa a'r Fflat

 • jiejue_02
  Gellir gosod y brif uned a'r offer ategol yn uniongyrchol ar lawr neu ben yr adeilad.Mae'r biblinell gyfan yn ddŵr dolen gaeedig ...
  s_ico_05
  20 mlynedd o dyst defnydd marchnad, yn ddiogel ac yn ddibynadwy, yw'r mwyaf cost-effeithiol yn nheulu'r farchnad gyfredol.
  s_ico_07
  Dŵr poeth mewn bywyd, hynny yw, poeth.
  s_ico_06

  System Datrysiad Gwresogi Stof Crogol Math o Dŷ

Gwybodaeth Newyddion